Závěrečné práce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN

Procházková Dominika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním bylo navrhnout knihovnu v areálu kolínského zámku. Stavba nové knihovny je záměrem města Kolín, jelikož prostory současné knihovny nejsou dostatečně prostorné. Na řešeném pozemku se v současné době nacházejí klenuté sklepy (ječné půdy). V mém návrhu jsem se rozhodla klenby využít pro komerční prostory a prostor před nimi prohloubit. Vzniká zde příjemný veřejný prostor. Pro návrh byl důležitý průhled na zámek ulicí Zámecká a cílem bylo zámek novostavbou nezastínit. Hlavní vstup do knihovny je navržen po lávce ze zámeckého nádvoří. Objekt má rastrovou fasádu s velkými okny, která vychází z uspořádání kleneb. Dispozice interiéru je velice jednoduchá a přehledná, centrálním prvkem je atrium.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.