Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

OLOMOUCKÁ TRŽNICE

Tomáš Minarovič

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá neutěšenou, ale významnou lokalitou olomoucké tržnice. V práci je navrženo urbanistické uspořádání, vymezující nové lokální centrum, posilující vztahy mezi sousedními lokalitami a posilující význam tržnice. Detailněji je v práci rozpracován návrh souboru staveb nové tržnice s bytovým domem a příslušným veřejným prostranstvím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.