Závěrečné práce

Funerální design

Strapko Štefan

Design, Bakalářská práce

Anotace

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť nový systém na uskladnenie ostatkov zosnulých s dôrazom na individualizáciu a využitie remeselných postupov aplikovaných v rámci sochárskej formy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.