Diplomové práce

Zrození světla

BcA. Linda Vránová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Světlo je zdrojem všeho bytí. Bez světla by byl organický život nemyslitelný. Mým cílem bylo vytvořit objekt, který by nejen připomínal tuto skutečnost, ale oživil světlo samo. Protože důležitější než vzhled svítidla je to, jak svítí a jakou navozuje atmosféru. Diplomová práce vznikla ve spolupráci s firmou Preciosa Lighting, která má nejen v Česku již dlouholetou tradici. Ví, jak světlem vzkřísit sklo. To bylo kdysi také živé, žhavé a rozsvícené do bíla se poddajně tvářelo dechem mistrů na huti. Výsledkem je kolekce jednoho stolního a dvou závěsných svítidel. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.