Závěrečné práce

Svítidlo

Semencová Daniela

Design, Bakalářská práce

Anotace

Tato bakalářská práce se věnuje designu akvaristického osvětlení propojeného s filtračním zařízením. Snaží se ukázat nové tvarové řešení a sjednotit prvky techniky dohromady.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.