Závěrečné práce

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM

Nováková Hana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V diplomové práci jsem zpracovala návrh na lezecké centrum v Praze na Vypichu. Návrhu předcházely podrobné analýzy území zpracované v předdiplomovém semináři. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit multifunkční sportovní centrum, které bude v této sportovně-rekreační lokalitě nabízet atraktivní prostředí, jak vnitřní tak i venkovní, pro volnočasové aktivity a setkávání lidí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.