Závěrečné práce

Produkt design

Rulík Tadeáš

Design, Bakalářská práce

Anotace

Cílem této bakalářské práce je vytvořit závěsný dveřní systém, který má sloužit k upevnění cvičebních pomůcek na posilování, rehabilitaci a různé jiné formy cvičení, s primárním zaměřením na uchycení cvičebních gum, často obecně označovaných jako thera-band podle stejnojmenné značky. Tento produkt by měl poskytnout možnost cvičení doma i mimo domov a v důsledku tak zpřístupnit cvičení skupinám lidí, kteří jsou omezení nedostatečným zázemím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.