Diplomové práce

Zemědělská usedlost v podještědí

Bc. Alexandra Froňková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Přestavba bývalého zemědělského areálu v obci Javorník (Proseč pod Ještědem)pro potřeby stávajícího jezdeckého klubu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.