Závěrečné práce

Produktový design v návaznosti na výrobu porcelánu

Procházková Natálie

Design, Bakalářská práce

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem porcelánového produktu na základě vlastností tohoto materiálu. Produkt vytváří nový způsob propojení materiálu a specifické lokality. Projekt se zaměřuje na Moravské Kopanice v Bílých Karpatech a žítkovské bohyně. Funkce je zvolena na základě rešerše fenoménu žítkovských bohyní, konkrétně jejich léčitelské praxe. Motivem práce jsou studánky z Žítkové a okolí, které jsou významnou součástí praktik bohyní a jsou symbolem jejich propojení s přírodou Moravských Kopanic. Výsledným návrhem je dvojice porcelánových produktů – třecí miska na byliny doplněná tloučkem a miska pro nabírání vody ze studánky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.