Závěrečné práce

Interiérový doplněk

Prosová Alžběta

Design, Bakalářská práce

Anotace

Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem přenosného svítidla v návaznosti na nový projekt Ulita od firmy Egoé. Aby bylo zajištěno co nejvyšší propojení svítidla s výrobky firmy, vytvořila jsem celou sestavu komponentů rozšiřujících funkci osvětlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.