Závěrečné práce

Aula Magna

Řezáč Martin

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Na Staroměstském náměstí se v průběhu dějin uskutečnily události formující historii českého národa. Velké masy lidí se na náměstí scházely na demonstrace, ceremoniály i sportovní oslavy. Aula Magna pro největší a nejstarší českou univerzitu - Univerzitu Karlovu. Sál v samém středu města je odpovídající důležitosti instituce i samotného místa. Půdorysná stopa částečně kopíruje tvary gotické podoby radnice. Solitérní dům má dvě tváře. Přední směřující do náměstí je určena pro veřejnost, ze zadní strany se nachází vstup do přednáškového sálu s kapacitou 1100 sedících diváků. Z náměstí přístupná tribuna je veřejným prostorem, prodloužením stopy náměstí. Připravená na budoucí velké události a akce konající se na Staroměstském náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.