Závěrečné práce

Dotvoření sídliště Jižní Město I

Bc. Ondřej Hubert

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je dotvoření sídliště Jižní Město I (část sídliště na východ od dálnice D1) v jeho západní části, v okolí stanice metra Opatov. Cílem projektu je vytvoření městského bulváru a přetvoření tohoto místa v živé centrum západní části Jižního Města I.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.