Závěrečné práce

Polyfunkční dům, U Lužického semináře, Praha - Malá Strana

Půhonová Ekaterina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Hlavním cílem projektu je nabídnout kvalitní plnohodnotné bydleni s bohatou občanskou vybavenosti v centru Prahy. Objekt je situován na Male Straně na pozemku ve tvaru trojúhelníku, který je sevřen ze všech stran komunikaci pro automobily s nízkou intenzitou dopravy. Samostatně stojící objekt tak bude tvořit dominantu dočasného malého náměstí, které je obklopeno historickými třípodlažními domy a vysokou stěnou oddělující Vojanovy sady od okolí. Objekt je navržen třípodlažní s podkrovím a podzemními garážemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.