Závěrečné práce

Domov seniorů v Humpolci

Borysenko Daria

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Pozemek se nachází ve městě Humpolec v okrese Pelhřimov v kraji Vysočina, 23 km severozápadně od Jihlavy. Je situován v západní části navrženého bytového bloku mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. Řešená parcela se nachází na mírně svažitém terénu ve výšce + 527m.n.m. Stavební pozemek je převážně na parcele č. 599/3 v katastrálním území Humpolec. Projekt počítá s novou parcelací. Momentálně na pozemku stojí plechové sklady, na severu od nich pětipatrový sklad, který sloužil jako továrna. Lokalita se nachází většinou v přírodním prostředí – obklopena lesem a s západní strany je jezero se zelení. Ochranná pásma stávajících sítí nejsou stavbou narušena. plocha parcely: 13040 m2 zastavěná plocha: 1853,74 m2

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.