Závěrečné práce

Bytový dům Preslova

Pružincová Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Smíchov. Mestská časť v blízkosti historického centra Prahy, mestská časť nielen s rušnými križovatkami, preplnenými nákupnými centrami, ale aj miesto s parkami, umeleckými dielami, romantickými zákutiami. Mestská časť so svojou typickou architektúrou kedysi prepychových nájomných bytov usporiadaných do blokovej zástavby a v priebehu postupujúcich dejín doplňovanej novou architektúrou rozmanitého výrazu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.