Závěrečné práce

Dostavba bloku V Botanice

Simkovičová Johana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešený objekt byl navržen spolu se svým menším dvojníkem jako návrh řešení dokončení bloku v ulici V Botanice. Oba objekty reagují na stávající zástavbu dvou solitérních domů uprostřed území. Bakalářská práce se zabývá pouze jednou z navržených budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.