Závěrečné práce

Klášter

Kudynová Marie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh kláštera na Ostrově svatého Kiliána u Davle. Klášter vychází z benediktinské tradice, poskytuje prostory potřebné pro řeholní život uzavřené komunity 20 mnichů a zároveň reaguje na přírodní podmínky a okolní krajinu v povodí řeky Vltavy. Projekt rozpracovává architektonickou studii do podrobnosti realizačního projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.