Závěrečné práce

Vzdělávací centrum

Bc. Klára Cejpková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomního projektu bylo navržení základní a mateřské školy k říčce Rokytka. Objekt je umístěn v průmyslovém areálu na ulici Kolbenova v blízkosti parku. Škola má 9 tříd a je navržena pro 270 dětí. Mateřská škola je navržena pro 40 dětí rozdělených do dvou tříd. Navrhuji dva světy. Jedním světem je svět pod školou, který je navržen pro hry a fantazii a druhým světem je svět školy, který je navržen pro studium.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.