Závěrečné práce

Záchranné a osvětové centrum CITES - Praha

Bc. Eliška Mikynová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší výstavbu areálu CITES pro záchranu ohrožených zvířat a rostlin zadržených při nelegálním obchodu na území ČR, zázemí tohoto centra a objekt hotelu s multifunkčním sálem sloužícím pro vzdělávací akce zaměřené na toto téma.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.