Diplomové práce

Kulturní a společenské centrum Mladá Boleslav

Bc. Martina Fišerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této práce bylo navrhnout novostavbu s návazností na historické centrum města. Jedná se o parcelu, z níž původní objekty vymizely v 70. letech. Koncept vychází z historických průzkumů dané lokality. Hlavním záměrem je navrácení společenského a kulturního života zpět do centra. Projekt řeší také návaznost na Staroměstské náměstí s upřednostněním chodců. Návrh obsahuje revitalizaci celého prostoru, včetně parteru, dopravy a zeleně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.