Závěrečné práce

Sedací nábytek s využitím recyklovaného materiálu

Dvořáková Markéta

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce s názvem „Sedací nábytek s využitím recyklovaného materiálu“ se zabývá výzkumem, návrhem a následnou realizací návrhu monoblokové židle vyrobené pomocí nové technologie velkoformátového 3D tisku, při které je využito recyklovaného filamentu. Navržený koncept reflektuje tradiční spojení mezi monoblokovou židlí, masovou produkcí a neekologičností, a poukazuje na její původní potenciál a vztah produktu - uživatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.