Diplomové práce

Lázně

Bc. Lukáš Grasse

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tři světy ve věži - ústředním prvkem městských lázní je hmota lázeňské věže představující tři světy lázeňství, voda se mění v páru a ta se rozplývá ve vzduch

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.