Závěrečné práce

Holešovický trojůhelník

Bc. Ivana Horečná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Praha 7- Holešovice, území vymezené uliceme Veletržní a Strojnícka. Cílem projektu bylo zvýšení standardu bydlení v této části města, navození prorůstání zeleně z parku Stromovka do blokové zástavby. Navržen polyfunkční objekt uzavírá uliční prostor a vytváří městský bulvár.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.