Výstava ateliérových prací

Box pro manipulaci s nebezpečnými zásilkami

BcA. Karolína Hamplová

Ocenění

Anotace

V době nepředvídatelných teroristických útoků vznikají i nové hrozby. Konkrétně doručování nebezpečných zásilek. Pro tyto situace jsem navrhla box, který nabízí bezpečné otevření zásilky a nedojde tak k úniku nebezpečné látky do okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. René Šulc