Diplomové práce

Přestavba průmyslové haly KCD1 Kolbenova - Praha Vysočany

Bc. Tomáš Jirman

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá přestavbou průmyslové haly označované jako KCD1 v Praze Vysočanech. Objekt se nalézá v těsné blízkosti stanice metra Kolbenova. Do objektu je navržena obchodní funkce s orientací na potravinářský sortiment a maloobchodníky. Jsou zde navrženy vnitřní prostory a zázemí pro pořádání farmářských, výročních či jiných trhů. Jako druhou základní funkcí je nájemní bydlení, které je rozděleno do čtyř kategorií - hotel, apartmán hotel, hostel a singles byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.