Diplomové práce

“Dům pod Stalinem” - Národní knihovna

Bc. Přemysl Jurák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je posílení propojení centra města a letenské pláně. Návrh nového veřejného prostoru na nábřeží Eduarda Beneše vtahuje městský život za bariéru řeky a silnice vedoucí podél Vltavy. Vzniká nová rozptylová, obytná plocha obklopená institucí Národní knihovny. Jako funkčně samostatný objekt je navržen veřejný výtah z nábřeží na letenskou pláň.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.