Závěrečné práce

Návrh řešení Vítězného náměstí

Ondřej Laciga

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Základní koncept návrhu spočívá v konverzi kruhového objezdu Vítězného náměstí na světelně řízenou křižovatku, využití získaných ploch náměstí pro funkční veřejný prostor a extenzi vestibulu stanice metra Dejvická pod střed křižovatky, s následným vyústěním do příslušných částí náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.