Závěrečné práce

Kreativní inkubátor a pavilon Slovanské epopeje Praha Těšnov

Bc. Eva Mašková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá řešením území bývalého nádraží Praha Těšnov, kterým prochází severojižní magistrála na estakádě. Předmětem projektu je vytvoření fungujícího veřejného prostoru a návrh staveb odpovídajících poloze a významu tohoto místa. V rámci urbanismu je nově navrhnuto i přiléhající území Masarykova nádraží a autobusového nádraží Florenc.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.