Závěrečné práce

ÚBOČ. 34: INSTITUT PAMĚTI NÁRODA

Foud David

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Ocenění

Anotace

Diplomní práce se zabývá řešením Institutu paměti národa pro Plzeňský kraj umístěný do venkovské usedlosti v obci Úboč na Domažlicku, která byla jedním z mnoha statků postižených perzekucemi v 50. letech 20. století. Návrh využívá stávající objekty a doplňuje je o podzemní i nadzemními objekty koncipované do jednoduché formy, které propojují stavby do jednoho celku. Dochází ke konverzi jednotlivých stávajících staveb, ale zároveň zůstává zachován autentický vzhled objektů bez výrazných vnějších zásahů, jako nositel paměti místa. Součástí návrhu je audiovizuální expozice Institutu Paměti národa a prostory pro vzdělávání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.