Závěrečné práce

Smuteční síň s kolumbáriem v Berouně

Bc. Martin Patera

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh nové smuteční síně pro Beroun. Součástí je kolumbárium. Řešení vztahu města a krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.