Výstava ateliérových prací

Sportovní bazén Praha - Libuš

Michaela Tóthová

Anotace

Hlavným cieľom je, čo najlepšie prepojiť rôzne funkcie navrhovaného objektu s okolitou zástavbou a reagovať tak na potreby obyvateľov Libuše a Prahy 12. S týmto zámerom vzniklo územie ponúkajúce rôzne typy športového a voľnočasového vyžitia pre verejnosť a zázemie pre výuku telesnej výchovy základnej školy v blízkosti. Koncept športového bazéna vychádza z myšlienky multifunkčnosti. Je to miesto športového vyžitia, stretávania sa pri chutnom jedle v bistre, obdivovania pohľadov na Modranskú roklinu z pochôdznej strechy, objavovania rôznorodej flóry nasadenej na streche či zlepšovania si kondičky na bežeckej trati. Je to jednoducho miesto pre širokú verejnosť. Budova sa teda tvarovo prispôsobuje rôznym funkciám a plynule rozširuje zelenú plochu riešeného územia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha