Diplomové práce

Rehabilitace zámecké zahrady v Buštěhradě

Bc. Marie Rybářová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je celková rehabilitace nádvoří, historické zahrady a anglického parku v Buštěhradě. Minimalistické řešení výchází z historického vývoje objektu. Důraz je kladen na prostory nádvoří i zámecké zahrady a je v souladu s potřebami areálu zámku jako centra obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.