Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Dostavba proluky v Palackého ulici v Praze 1

Bc. Vojtěch Taraba

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh novotvaru s částečným komerčním využitím, administrativní a obytnou funkcí do proluky na místě zbořeného domu čp. 716, s napojením na stávající systém pasáží a Františkánskou zahradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.