Závěrečné práce

Dostavba proluky v Palackého ulici v Praze 1

Bc. Vojtěch Taraba

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh novotvaru s částečným komerčním využitím, administrativní a obytnou funkcí do proluky na místě zbořeného domu čp. 716, s napojením na stávající systém pasáží a Františkánskou zahradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.