Diplomové práce

Konverze a dostavba areálu bývalého pivovaru v Sedlci - Kutné Hoře

Bc. Jana Urbanová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

emolovaného a situovaného v blízkosti Chrámu Nanebevzetí Panny Marie a kostnice v Sedlci - Kutné Hoře. V areálu je navrženo informační centrum, klubovna, expozice pivovarnictví s prodejem suvenýrů, konferenční sál, ubytování, sauna, restaurace. Dochované objekty jsou obnoveny tak, aby jim byl co nejvíce navrácen původní charakter.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.