Závěrečné práce

Taneční centrum

Bc. Lucie Eisová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem projektu je návrh tanečního centra, veřejné kulturně-sportovní budovy, chybějícího a žádaného prvku v síti existujících sportovišť a fitness center. Taneční centrum by mělo být platformou pro pořádání tanečních představení, soutěží, festivalů, workshopů, pro setkávání tanečníků různého stupně profesionality, pro konfrontaci a propojení tanečníků a tance s veřejností. Ambicí je také podpora veřejného života obyvatel Malé strany, kam je budova navrhovaná. Cílem je atraktivní dotvoření jedné z rezerv v historickém centru Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.