Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Sportovně relaxační centrum v Podbabě

Bc. Monika Válková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

ředmětem práce je návrh sportovně relaxačního centra, umístěného na spojnici ulic Papírenská a Podlabská v Praze - Podbabě, v přímé návaznosti na cyklotrasu A1. Objekt v sobě zahrnuje servis pro cyklisty, půjčovnu lodí, kol a bruslí, občerstvení, dětský koutek, masáže a fitcentrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.