Diplomové práce

Architektonicko-urbanistické zásahy v obci Hlásná Třebaň

Bc. Lucie Vanžurová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

adáním diplomového projektu je navrhnout architektonicko-urbanistické zásahy na hlavní komunikaci obce Hlásná Třebaň s cílem doplnit na této cestě chybějící či nevyhovující občanskou infrastrukturu, např. novou hasičskou zbrojnici, obchodní dům, pěší lávku a sjednotit stávající veřejná prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.