Závěrečné práce

Komunitní bydlení Přeštice

Gajdošová Veronika

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadaním tejto bakalárskej práce bol návrh dostupného mestského bydlení v Přešticiach a revitalizácia riešenej časti. Cieľom mojej práce bolo navrhnúť dostupné kvalitné mestské bývanie pre mladé páry a mladé rodiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.