Závěrečné práce

Kulturní centrum Myniaka

Bc. Jana Uchytilová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem projektu bylo vytvořit centrum pro prezentaci původní australské kultury. Základním tvarem je kruh. Kruh se vyskytuje velmi často na aboriginských obrazech a symbolizuje například ohniště nebo místo setkávání. Otevřenost do krajiny je inspirována životním stylem původních obyvatel, kteří tráví téměř veškerý čas pod širým nebem. Pozemek je tisíce kilometrů vzdálen od větších měst a veškerý materiál se musí na místo dopravit kamiony. Konstrukce je proto koncipována na principu skládačky, která se na místě složí pomocí jednoho jeřábu a několika mužů. Tato krajina je pro místní obyvatele posvátná a proto je centrum založeno na pilotech, aby se co nejméně posvátné půdy dotýkalo. V případě potřeby je možné budovu složit a odvézt. Krajina zůstane téměř neporušená. \Komplex se skládá ze tří částí - membrány, objektů a rampy propojující dvě nadzemní podlaží. Membrána má několik funkcí – sbírání dešťové vody, získávání energie pomocí fotovoltaických článků a stínění. Nosná konstrukce objektů je tvořena ocelovými nosníky, vyplněna sendvičovými deskami s tepelnou izolací a fasádou z cortenu, který barevně koresponduje s okolní půdou. Na kratších stranách jsou objekty prosklené, otevíratelné a stínitelné cortenovými vertikálně skládacími panely. Okolní krajina se tak stává nedílnou součástí vnitřní expozice. Rampa vymezuje prostor, který bude využíván pro taneční představení či workshopy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.