Závěrečné práce

Nový park pro Florencii - Parco delle Muse

Vonášková Anežka

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Parco Delle Muse - park se skrytou velkorysou kulturní infrastrukturou. V záhybu krajiny umístěná kolonáda skrývá vstup do podzemní Duomo hall, knihovny a výstavního prostoru Studiola. Krajina je přizpůsobena člověku a architektura krajině, unikátnímu kusu zeleně, kterou co nejméně upravuji a doplňuji cypřišovou ALEJÍ. V nejnižší části parku vzniká nové JEZERO, do kterého svádíme vodu z okolních kopců AKVADUKTEM. Plovoucí pódium, dlážděná scéna amfiteátru, drobný mobiliář v terénu, alej, prastarý olivový háj i kolonáda ožívají také v noci, kdy uměleckým night designem osvětlujeme spektakulární scenérii, která vytváří nejkrásnější kulisy pro všudypřítomné divadlo krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.