Závěrečné práce

Filharmonie v Libni

Bc. Zuzana Pavlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh nové budovy filharmonie o dvou sálech do Libně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.