Závěrečné práce

REVITALIZACE VINOŘSKÉHO NÁMĚSTÍ

Shrbená Kateřina

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá revitalizací veřejného prostoru v Praze-Vinoři. Autorka v ní hledá uživatelsky přívětivé řešení náměstí s návesními prvky s ohledem na kontext okolí. Výstupem práce je rozpracování studie do podrobnosti realizačního projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.