Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

PARK VE FLORENCII

Lebedeva Olga

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Florencie je město schopné nabídnout svým návštěvníkům množství mimořádně hodnotných památek, unikátní městskou atmosféru a živý veřejný prostor. Bohužel má však také velký nedostatek – malé množství zelených ploch. Přestože z hlediska historického vývoje se zdá být dláždění veřejných prostranství města jako velký úspěch, projev prosperity a praktická nutnost, z dnešního pohledu je tento fakt vzhledem ke klimatickým změnám a podmínkám v současných městech spíše nežádoucí. Dnešní město touží po kvalitních veřejných parcích, kde by bylo možné vykonávat velké množství aktivit, které ani to nejlepší náměstí nenabídne. Návrh se pokouší s touto problematikou pracovat. Jeho hlavní vize spočívá ve vytvoření rozsáhlého parku, který leží v blízkostí městského centra a je navázán na významnou turistickou lokalitu – Palác Pitti a zahrady Boboli. Mimo rekreační funkce park zároveň nabízí možnost konání krajinářských festivalů a to díky svým výstavním zahrádkám. Nechybí ani tržní náměstí a řemeslné dílny s možností ubytování pro řemeslníky, kteří touží po svém vlastním atelieru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.