S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Karlovy Vary Rybáře

Michaela Černá

Anotace

Návrh zpracovává území Rybáře v Karlových Varech, které se nachází na levém břehu řeky Ohře a navazuje na centrum města. Právě potenciál blízkosti řeky a centra zde ale není využit, podél nábřeží vede dálnice lemovaná obchodními halami. Další komplikací je prudký svah s hustou zelení, který odděluje městskou zástavbu od obchodních hal a také od nábřeží. Příležitost dále nabízí bývalý pivovar, jehož areál je v současnosti rozbořený a nevyužitý. Za zmínku určitě stojí kostel sv. Urbana, který se nachází na vyhlídce na skále. Návrh se snaží využít všechny tyto potenciály a vytvořit na místě živé a dynamické prostředí. Zásadní je odstranění bariér, vznik nových atraktivních prostředí a obnovení kontaktu s řekou a centrem města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.