Závěrečné práce

POTENCIÁL ZATRUBNĚNÝCH TOKŮ V PRAZE - DEJVICKÝ POTOK

Enochová Háta

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Analýza území bývalého Dejvického potoka. Průzkum současného stavu a určení potenciálu těchto prostor. Vypracování studie pro znovuzačlenění tohoto toku do území Dejvic a představení škály možných intervencí vedoucích jak k obnovení fyzického toku, tak k vytvoření připomínky jeho kulturně-historického významu. Cílem práce je komplexní zmapování současného stavu a nastínění možných řešení, která by mohla být v budoucnosti realizována.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.