Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

LYSÁ NAD LABEM - SETKÁNÍ MĚSTA A ŘÍČNÍ KRAJINY

Sedlmajerová Anna

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací říční krajiny Labe v okolí města Lysá nad Labem a budoucím rozvojem města. Stanovuje principy pro novou zástavbu. Klade důraz na zachování a posílení funkcí říční krajiny, jejichž význam v rámci klimatické změny stoupá. Nabízí nové využití území respektující říční procesy. S říční nivou pracuje jako s polyfunkčním prostorem, ve kterém se zaměřuje na hydrologickou funkci, hospodaření v krajině, biodiverzitu, rekreaci a prostupnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.