Závěrečné práce

PÍSKOVNA BRNO - ČERNOVICE

Zachovalová Alice

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Těžba v pískovcovém lomu v Černovicích probíhá téměř 100 let a stále pokračuje. Postupná obnova lomu a okolí bude probíhat v několika fázích současně s těžbou. Výsledný stav území bude mít podobu celoměstského parku reagujícího na specifickou topografii po těžbě a na přírodní bohatství. Cílem návrhu je podpoření biologické rozmanitosti a ozdravení krajiny po těžbě, přitom nabídnout prostor i pro lidi a jejich potřeby. Nástroj, jak dosáhnout ideálního stavu v území, je konstruovaná příroda. Snaha této studie je zavedení cílových biotopů přírodního rázu v řešeném území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.