Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Revitalizace lokality Zdiměřická Jižního Města

Bc. Jan Kyznar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zaměřuje na hledání přístupu k obnově sídliště a způsobu jeho rozvoje. Na základě analýz Jižního Města byla vybrána lokalita, která prošla revizí veřejného prostoru. Na úrovni lokality je těžištěm návrhu potvrzení urbánní struktury, definování ohniska lokality, charakterů míst, předprostorů panelových domů a kultivace dopravy v klidu. Druhou částí je návrh domu vycházející z doplnění v měřítku lokality. Důraz je kladen především na přínos kvalit současným obyvatelům lokality, poskytnutí hodnotného bydlení novým obyvatelům domu a doplnění chybějící nabídky. Programem domu bylo dostupné bydlení, řešení dopravy v klidu, nabídka služeb v parteru a vazba na veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.