Závěrečné práce

PARK ČERNOVICKÁ PÍSKOVNA V BRNĚ

Findejs Kateřina

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomního projektu je vývojová strategie rozsáhlého území pískovny v brněnských Černovicích. Projekt Brněnské Duny představuje možný scénář přeměny těžební krajiny v přírodě blízkou krajinu až městský park. Vlivem výrazné antropogenní činnosti vznikla impozantní scenérie písčitých stěn, která dodává parku jedinečnost a dynamiku. Návrh reaguje na stále probíhající těžbu a zároveň zachovává přírodní hodnoty, především vzácné druhy ptáků, které zde hnízdí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.