Závěrečné práce

Restaurace, Bratislava, Vinohrady

Bc. Marianna Ivančíková

Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt rieši návrh reštaurácie na území bratislavských vinohradov s historickou hodnotou. Reštaurácia je súčasťou rozsiahleho urbanistického návrhu, ktorý som prevzala zo študentskej práce Ing. arch. Tomáša Hanáčka a Ing. arch. Ivana Godarského. Cieľom zadania bolo navrhnúť architektúru, ktorá by citlivo zasahovala do prostredia viníc, zosobňovala prírodu a zároveň bola vhodne funkčne využitá. Obsahom diplomovej práce je vypracovanie architektonickej štúdie reštaurácie so zameraním na prevádzku kuchyne. Projekt je vypracovaný tak, aby ponúkol zákazníkom výborné služby, výhľad na panorámu Bratislavy a zároveň príjemné posedenie vo viničnom prostredí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.